office@akzach.cz
+420 608 962 168

Trestní právo

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

V trestním právu rozlišujeme:
trestní právo hmotné – stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit
trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů státu (v ČR tzv. orgány činné v trestním řízení) při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření, upravuje zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, jichž se toto řízení dotýká.

obhajoba v trestním řízení

zastupování poškozeného v trestním řízení

konzultace v oblasti trestního práva

Dále ..
  • právní pomoc podezřelým ze spáchání trestného činu
  • právní pomoc odsouzeným s podáním žádosti o podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu
  • právní pomoc poškozeným- obětem trestného činu