office@akzach.cz
+420 222 162 417

O Nás

Petr Zach, Mgr.

advokát
Mgr.Petr Zach vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po složení advokátních zkoušek a zapsání do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou vykonával od roku 2001 advokátní praxi jako samostatný advokát...
Read Profile

Karel Machánek, Mgr.

spolupracující advokát
Mgr. Karel Machánek vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. Od roku 2003 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ve své praxi se věnuje zejména trestním právu, obchodnímu právu, problematice...
Read Profile

Kateřina Holá, Mgr.

asistentka
Mgr. Kateřina Holá pracuje v naší advokátní kanceláři od roku 2005. V roce 2010 dokončila studium na Vysoké škole Jana Amose Komenského v Praze v oboru sociální a masová komunikace. V naší advokátní...
Read Profile