office@akzach.cz
+420 608 962 168

Správní právo

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

 Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací. Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. Z hlediska právního pozitivizmu je správní právo souborem veřejnoprávních norem, které stanovuje organizaci (členění), činnost (předměty činnosti) veřejné správy, vytváření administrativněprávních vztahů (hierarchii, spc. subsidiaritu a event. součinnost).

stavební právo

přestupkové právo

živnostenské právo

Dále ..
  • katastr nemovitostí
  • nabývání českého občanství
  • ochranu ovzduší
  • problematiku odpadů
  • ochranu životního prostředí
  • ochranu osobních údajů