office@akzach.cz
+420 608 962 168

Občanské právo

Občanské právo

Občanské právo (civilistika) je právní odvětví, zabývající se soukromoprávními vztahy.V nejobecnějším pojetí pokrývá civilistika celou oblast těchto vztahů, častěji se však chápe zúženě a omezuje se na ty vztahy, které nejsou obchodní nebo pracovní a nejsou proto předmětem zájmu zvláštních soukromoprávních odvětví jako je obchodní právo nebo pracovní právo, které jsou pro svůj význam a složitost pojímána samostatně. 

 Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví. V České republice je zpravidla považováno za samostatné právní odvětví například obchodní právo nebo pracovní právo, v minulosti bylo za relativně samostatné právní odvětví označováno také družstevní právo. Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník.

sepisování smluv

sepisování právních rozborů

poskytování konzultací v oblasti občanského práva

Dále ..
  • problematika dědického práva
  • bytové právo
  • nájem a podnájem nebytových prostor, atd…
  • občanské soudní řízení
  • zastupování klientů před soudy.