office@akzach.cz
+420 608 962 168

Bytové právo

Bytové právo

Trh s nemovitostmi se neustále vyvíjí. Podnikatelé v této oblasti proto často vyhledávají právní pomoc, aby se zorientovali v regulaci výstavby nových bytových i nebytových komplexů, veřejně prospěšných zařízení, modernizace domů apod. Projekty v oblasti nemovitostí navíc vyžadují provádění rozsáhlých investic, často za účasti několika investorů či financujících institucí. Správné nastavení smluvních vztahů je tak často nezbytnou podmínkou pro úspěch takto dlouhodobých projektů.

Tato problematika úzce souvisí s nájmem, podnájmem jakož i vlastnictvím bytů a nebytových prostor. Jedině kvalitní úprava smluvních vztahů k bytům a nebytovým prostorám může zabránit případným nákladným soudním sporům. Praktické zkušenosti kanceláře s přípravou smluv a zastupováním v soudních sporech umožňují poskytnout klientům kvalifikovanou praktickou pomoc.

nájmy bytů a nájmy nebytových prostor

nájemní smlouvy a smlouvy podnájemní (zpracování nájemních smluv, jejich uzavírání a skončení)

způsob užívání bytu a nebytového prostoru, opravy v bytě a jejich placení

Dále ..
  • spory mezi majiteli a nájemníky a zastupování klientů v řízeních před soudem
  • byty v domech bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
  • výpovědi z nájmu bytu
  • vymáhání dluhů od neplatičů
  • soudní řízení o neplatnost výpovědi a související vztahy
  • všechny oblasti bytové problematiky a veškeré související vztahy
  • koupě bytů, sepisování kupních smluv a návrů do katastru nemovitostí
  • řešení sporů vyplývajících z nájmů nebytových prostor